Talita

Keresztény női magazin

A gazdagság csalárdsága

gazdag
A Szentírás szellemében nem az a végső kérdés, hogy gazdag vagyok-e, hanem az, hogy miként vagyok tulajdonosa a gazdagságomnak, hogyan bánok azzal, amim van!


“Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg; Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!” (Jak 5,1-3)

Mi mondanivalója van Istennek ma ezzel az Igével a mi számunkra?
Nos: a gazdagság csalárdsága, démonikus hatalma nemcsak azt ejtheti meg, akinek van, hanem azt is, akinek nincsen. Nemcsak a meglévő gazdagság lehet bálvány, hanem a soha meg nem lévő vagy a már elvesztett gazdagság is az lehet! Sokszor éppen az kötözi meg valakinek az életét, hogy nincs neki! Már csak azért is van mondanivalója számunkra a gazdagság csalárdságáról szóló Igének. Próbáljuk hát megérteni!

Ez a csalárdság elsősorban abban áll, hogy megvakít a saját értékét illetően. Csábító ragyogásával akit igézetében tart, nem képes helyesen megítélni az igazi és hamis értéket. Elhiteti az emberrel, hogy a gazdagság, a gondtalan jólét a legfőbb érték, ami problémamentessé teheti az életet. Elhiteti az emberrel, hogy ha sok pénze volna, ha jó állása lenne, ha vágyai szerint élhetné ki magát, ha utazhatna, szórakozhatna, szép lakásban lakhatna, akkor ezzel megoldódnék élete minden problémája. És nem is törekszik az ilyen gazdagság csalárdságától rabul ejtett ember másra, csak erre, ilyenféle dologra. Erre törekszik, erre vágyik, erre van beállítva az egész élete! legföljebb a ráadását alkotják az életünknek. (…)

A meglévő vagy a meg sem lévő gazdagság csalárdságától elvakítva elmulasztjuk a fölkészülést a nagy útra. Erre utal Jakab ezekkel a szavakkal: “Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!” (3c v.) Az “utolsó napok” alatt mindig a Krisztus mennybemenetele és ítéletre való visszajövetele közötti időszakot érti a Biblia. A visszatérő Krisztus dicsőségének az időre vetített fényében óh, de elhalványul minden ragyogása a földi gazdagságnak, a csillogó arany és ezüst rozsdás ócskavassá válik, pompás öltözetek molyette rongycafatok értékével sem bírnak – jaj azoknak, akik még mindig ilyen kincsek ragyogásának az igézete alatt élnek!

De nemcsak az a veszedelme a gazdagságnak, hogy becsapja az áldozatát, hanem még inkább az, hogy szívtelenné, könyörtelenné teszi a szegénnyel szemben! Így folytatódik Jakab szörnyű leleplezése: “Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. Dőzsöltetek e földön és tobzódtatok; szívetek legeltettétek mint áldozás napján.” (4-5. v.)
Tehát tulajdonképpen nem is a gazdagságot veti szemünkre, hanem azt, ahogyan és amire a gazdagságunkat fölhasználtuk.

Egyébként is nagyon nehéz, szinte lehetetlen megvonni a határt a gazdag és szegény között: hol kezdődik az egyik és hol végződik a másik? És a Szentírás szellemében nem is az a végső kérdés, hogy gazdag vagyok-e, hanem az, hogy miként vagyok tulajdonosa a gazdagságomnak, hogyan bánok azzal, amim van. Aki azt hiszi, hogy bármiféle anyagi vagy szellemi javainak az élvezetére magától értetődően igényt tarthat, mert erre a világi törvény is megadja a jogot – a Biblia szerint lelkiismeretlen! Mert senki sem ura a maga javainak, hanem legföljebb megbízottja, kezelője – bibliai szóval kifejezve: sáfára.
Semmi nem az enyém, minden az Istené!

(Részlet Joó Sándor református lelkész 1953-ban elhangzott prédikációjából)


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162