Talita

Keresztény női magazin

Az angyalok története 4. – Akiknek neve van

the_white_angel_gabriel_serbia 
Mind az apokrif, mind a kanonizált ószövetségi iratokban megjelennek olyan angyalok is, akiknek nevük is van. Ezek közül többen ismertek számunkra, de bizony vannak nagyon különös nevek is.

Az ószövetségi apokrifek szerint az angyalok elsődleges dolga az Isten mennyei trónja körüli liturgikus szolgálat:

Odanéztem, és egy magas trónt pillantottam meg benne. Úgy nézett ki, mint egy karika; körülötte olyasmi volt, ami a fénylő napra hasonlított, és keruboknak tűnt. A trón alól lobogó tűzfolyamok áramlottak, és nem tudtam rájuk nézni. A nagy Felség ült rajta, ruhája ragyogóbb volt, mint a nap, és fehérebb, mint a tiszta hó. Egyetlen angyal sem léphetett be ebbe a házba, és nem nézhette az arcát a dicsőség és a magasztosság miatt. Test nem láthatta Őt. Lobogó tűz volt körülötte; nagy tűz terült el előtte, és egyetlen angyal sem közeledhetett hozzá. Előtte tízezerszer tízezren álltak körben, és mindent megtesz, amit csak akar. És a szentek legszentebbjei, akik a közelében állnak, nem távolodtak el éjjel vagy nappal, és nem távoztak el tőle”(Hénokh könyve, 14, 18-23.)

Az angyalok irányítják a csillagok mozgását (Jub., 2, 2.) és a népek sorsát. Eredetileg Izráelnek nem volt angyala, mert Izráel Jahve tulajdona volt (Jub., 15, 31-32), más források viszont arról tanúskodnak, hogy Izráel angyala Mihály (Mihály nevének jelentése: ki olyan, mint Isten?). Minden embernek van külön őrangyala, aki vigyáz az emberre, de vádló angyala is, amikor az ember Isten színe elé kerül. Továbbá az angyalok viszik az emberek imáit és kéréseit Isten trónusa elé.

Az ószövetségi kinyilatkoztatás későbbi szakaszában újabb angyalnevek tűnnek fel: élőlények (hajjót) és a kerekek (ophanim).

Gyarapodik a főangyalok száma is. Érdekes, hogy az apokrifek, hol négy, hol pedig hét főangyalt emlegetnek: „Akkor Mikhaél, Uriél, Ráfaél és Gábriél letekintettek az égből, és látták a sok vért, amely kiömlött a földön, és mindazt az igazságtalanságot, ami a földön történt” (Im., 9, 1.).

„Az első az irgalmas és türelmes Mikhaél; a második, aki az emberek fiainak összes betegsége és összes sebe fölé helyeztetett, az Ráfaél; a harmadik, aki minden erőt vezet, Gábriél; és a negyediket, aki mindazoknak a bűnbánata és reménye fölé helyeztetett, akik öröklik az örök életet, Fánuélnek hívják. Ez a Szellemek urának négy angyala.” (Im., 40, 9-10.).

Ezek azoknak a szent angyaloknak a nevei, akik őrt állnak: Uriél a szent angyalok egyike, vagyis az angyalsereg és a Tartarosz fölé helyezett angyal. Ráfaélnek hívnak egy második szent angyalt, aki az emberek szellemei fölé van helyezve; Ráguélnek hívnak egy harmadik szent angyalt, aki bosszút áll a fények világán; Mikhaélnek hívnak egy negyedik szent angyalt, vagyis azt, aki az emberek jobbik része, Izráel népe fölé van helyezve; Száriélnek hívnak egy ötödik szent angyalt, aki azok fölé a szellemek fölé van helyezve, akik a Lélek ellen vétkeznek; Gábriélnek hívnak egy hatodik szent angyalt, aki a Paradicsom, a kígyók és a kerubok fölé van helyezve” (Im., 20, 1-7.).

A késői zsidóságban egyre többet foglalkoznak a bukott angyalokkal és azok fejedelmével, akit gúnynevekkel illetnek: sötétség angyala, Masztéma, Belial (Beliar), Szamael. A rabbik azon része, akik a racionalizáló magyarázat felé hajlottak, hajlamosak voltak arra, hogy az ember gonosz hajlamait azonosítsák a gonosz angyallal.

(Folytatjuk.)

A cikk Tarkó Mihály: Az angyalok mint Istent szolgáló szellemek a teremtésben és üdvösségünk történetében c. írása alapján készült. Az eredeti tanulmány itt olvasható. http://www.szimandron.hu/index.html

Nyitókép: innen.

Kapcsolódó cikkeink:

Mont-Saint-Michel – „Ki olyan, mint az Isten?”

Az angyalok története 1.

Az angyalok története 2. – Engedelmesek és lázadók

Az angyalok története 3. – Kerubok


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162