Talita

Keresztény női magazin

Híres magyar nők az 1848-as forradalomban és szabadságharcban – Bányai Júlia

Bányai Júlia (1824-1883). Városunkban, Kecskeméten középiskola viseli a nevét. Korábban ez leánygimnázium volt, ezért választottak az intézmény névadójának egy történelmi nevezetességű magyar nőt. Többször is tapasztaltam viszont, hogy az ide járó diákok keveset tudnak iskolájuk névadójáról. Ki is volt tehát Bányai Júlia?

Azonnal megállapíthatjuk, hogy történelmi szerepe nem mérhető Zrínyi Ilonáéhoz vagy Lorántffy Zsuzsannáéhoz. 1824-ben született az erdélyi Vizaknán egy szegény sóbányász gyermekeként. Házasságkötése előtt műlovarnő volt, majd férjhez ment Sárossy Gyula ügyvédhez, aki 1848-ban meghalt. Júlia ezután ismét műlovarnőként dolgozott egy bécsi cirkuszban.

Életében a nagy fordulatot a magyar szabadságharc jelentette. A hazafias lelkesedés a magyar honleányokat is megérintette, és Kolozsvárott önkéntes felderítőcsapatot hoztak létre. Ezt a később mártírhalált halt híres kormánybiztos, Csány László feloszlatta azzal az indoklással, hogy a nők más szerepben is szolgálhatják a hazát (például betegápolással).

Tudjuk, hogy ennek ellenére több nő is szolgált férfiruhában a honvédseregben (például Lebstück Mária, a Mária főhadnagy című operett hősnője). Bányai Júlia meghalt férje nevén és irataival jelentkezett Bem tábornok erdélyi seregébe.

1849 februárjában már őrmesterként szolgált. Kitűnt bátorságával és dicséretet kapott az ellenség egyik utánpótlást szállító szekérkaravánjának elfogásáért. Kétszer is megsebesült, és főhadnaggyá léptették elő. Valószínű, hogy sebesülése után nem tudta megőrizni inkognitóját, de továbbra is megmaradt a honvédsereg kötelékében.

Felgyógyulása után részt vett az oroszok elleni harcokban. Kihasználva francia nyelvtudását, hírszerző tevékenységet is folytatott, melynek során táncosnőnek álcázta magát. Forrásaink szerint csapatával fedezte a magyar sereg visszavonulását, és közelharcban megölt egy kozákot. Bátorságáért Bem kitüntette, és századossá nevezte ki.

A szabadságharc bukása után sikerült Törökországba menekülni Bem seregének maradványaival. Magyarországon – a passzív ellenállás mellett – voltak, akik megpróbálkoztak a szabadságharc újraindításával (például Noszlopy Gáspár). Erdélyben Makk József volt tüzérezredes szervezett osztrákellenes felkelést. Bányai Júlia ezért visszatért Erdélybe, hogy részt vehessen az összeesküvésben. Ezt az osztrák hatóságok leleplezték, és kb. 60 embert letartóztattak. Júliának azonban ismét sikerült Törökországba menekülnie.

1850-ben ment újra férjhez Matta Ede volt honvédszázadoshoz. A házaspár sokat utazott az oszmán birodalomban, majd Kairóban telepedtek le. Itt vendéglőt nyitottak „A fáraóhoz” névvel.

Úgy tudjuk, hogy Júlia 1866-ban leányával hazalátogatott Magyarországra, de továbbra is Kairóban élt. 1880-ban adományt küldött a vizaknai honvédemlékmű felállításához. 1883-ban halt meg Kairóban, és ott is temették el. Ezután férje hazatért Magyarországra.

Bányai Júlia nem volt történelemformáló személyiség, de élete a hazaszeretet szép példája.

 

Forrás: Weninger Endre: Híres magyar nők

1. Sarolt fejedelemasszony (~950 ~ 1000)
2. Gizella királyné (~980~1059)
3. Gertrudis, II. András felesége (~1185-1213)
4. Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231)
5. Árpád-házi Szent Kinga (1224-1292)
6. Árpádházi Szent Margit (1242-1270)
7. Szent Hedvig királynő (1373-1399)
8. Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecília (~1398~1436)
9. Szilágyi Erzsébet (1410-1483)
10. Báthori Erzsébet, „a csejtei boszorkány” (1560-1614)
11. Báthory Anna (1594-1636)
12. Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony (1602-1660)
13. Báthory Zsófia (1628-1680)
14. Széchy Mária (1610-1679)
15. Bornemissza Anna fejedelemasszony (~1630-1688)
16. Zrínyi Ilona (1643-1703)
17. Garamszeghy Géczy Julianna (1680-1714)
18. Brunszvik Teréz (1775-1861)
19. Kossuth Zsuzsanna (1817-1854)
20. Lebstück Mária (1830-1892)
21. Déryné Széppataki Róza (1793-1872)
22. Teleki Blanka grófnő (1806-1862)
23. Leövey Klára (1821-1897)
24. Laborfalvi Róza (1817-1886)
25. Bányai Júlia (1824-1883)
26. Szendrey Júlia (1828-1868)
27. Hugonnay Vilma, az első magyar orvosnő (1847-1922)
28. Erzsébet, „a magyarok királynéja” (1837-1898)
29. Sass Flóra (1841-1916)
30. Jászai Mari színésznő (1850-1926)
31. Kéthly Anna (1889-1976)
32. Slachta Margit (1884-1944)
33. Salkaházi Sára (1899-1974)
34. Tormay Cécile (1875-1937)
35. Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona (1918-2013)

Illusztrációk: Antalffy Yvette

Hires Magyar Nők – kalligráfiái video

A könyv megrendelhető az alábbi elérhetőségeken: Weninger Endréné: 06-30-601 9246, e-mail: werzsi.werzsi@gmail.com (A könyv ára 2.000 Ft.)


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162