Talita

Keresztény női magazin

Katalin, az okos nő

katalin1
Alexandriai Szent Katalin életéről szól egy magyar nyelvű verses elbeszélés, 4074 sorban. Irodalmi jelentőségén kívül azért is érdekes ez közel félezer éves a mű, mert Katalin személyében a népmesék Okos Katájának és a Katalinka, szállj el mondóka főhősének előképéről van szó.

Élete és egykori kultusza arra is jó példa, hogy a világot a fekete-fehér ellentétpárjában szemlélők mekkorát tévednek akkor, amikor a vallásos gondolkodást és az értelmes gondolkodást egymással összeférhetetlennek tartják, a középkort pedig olyasfajta sötétségnek, ahol a hit nem lehetett tudatos döntés eredménye, hiszen általános tudatlanság uralkodott mindenki fejében.

Az egyiptomi Alexandriában élt királylány a középkor egyik legnépszerűbb női szentje volt. Vértanú, aki 305 körül halt meg. Legismertebb tulajdonsága hatalmas műveltsége és bölcsessége, így a róla szóló legenda középpontjában is ez áll.

A történet szerint Maxentius császár (305-312) halálos ítélettel fenyegette meg mindazokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin a császár előtt vallotta meg, hogy ő Jézus Krisztust követi. Mivel ezen meggyőződésére a filozófusok és a költők műveinek tanulmányozása során jutott el, arra kérte a császárt, hogy tudományos vitában védhesse meg hitét. Maxentius beleegyezett. Katalin ötven híres és nagyra tartott tudóst győzött le érvelésével. A császár ennek láttán rögtön taktikát váltott: feleségül kérte Katalint. Ő azonban nemet mondott. Megostorozták, börtönbe vetették, majd egy késekkel kirakott kerékkel próbálták megkínozni – ám ez darabokra tört és nem őt, hanem a katonákat sebesítette meg. A sok csoda láttán rengetegen tértek meg, ám Maxentius kivétel volt ez alól. Elrendelte Katalin lefejezését. A legenda szerint amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt ki. Ezután angyalok jelentek meg, akik testét elvitték az Egyiptomban található Sínai-hegyre. (Itt kapta Mózes a Tízparancsolatot Istentől és itt található a 6. században épült Szent Katalin kolostor.)

kata4

Katalin nem tudatlan, babonás hívő volt, hanem egy olyan nő, aki bölcselkedés és olvasás révén jutott el hitéhez. Minden elemében ellentmond tehát annak a képnek, amit általában a középkorról szeretnek hangoztatni, mégis e korszaknak volt kedvelt szentje.

A teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett, iskolák, könyvtárak, szónokok, nyomdászok, diákok és tanárok hívták segítségül. Halála előtti utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, ezért a kórházak patrónájaként is megjelenik. A börtönben kínzásokat élt át, ezért később a foglyok is őt hívták segítségül a bajban. De még a kerékgyártók és a jó vőlegényre vágyó fiatal lányok is Katalinhoz fohászkodtak.

Az 1240-ben alapított veszprémvölgyi domonkos női kolostor, ahol Szent Margit is élt, Katalin nevét viselte. 14-15. századi falképek, kőfaragványok, szobrok, miniatúrák sora ábrázolta a szentet. Prózában a külföldön is sztárszerzőnek számító, mai szemmel furcsa keresztnevű Temesvári Pelbárt latinul, a Debreceni- (1519) és az Érdy-kódex (1527) pedig magyar nyelven is megírta történetét.

Az életét megörökítő verses legenda az elbeszélő költészet műfajába tartozik, egyszerre tartozik a líra és az epika körébe. Nem ez volt az uralkodó forma a középkorban, de ismerték és ahogy láthatjuk, magyar nyelven is készült ilyen. Már a 13. századból van magyarországi példa erre a műfajra: Szent István, Szent Imre, Szent Gellért, Szent László és Szent Margit életét verselték meg így. Ezek liturgikus szövegek voltak, a szerzetesek a napi kötelező imádságuk (zsolozsma) részeként énekelték. Ennélfogva terjedelemre rövidek voltak. Nem úgy Szent Kataliné, hiszen a róla szóló verses legenda 4074 soros.

Ez a mű hosszabb tehát az általában megszokott, énekelt legendáknál, így aztán belefértek párbeszédek is, a történet pedig egy folyamatos menetű cselekmény. Nem semmi munka lehetett ezt kézzel lejegyezni! A szöveg másolatban (vagy annak másolatában) maradt fenn, az 1529-1531 között készült Érsekújvári-kódexben, Sövényházi Márta domonkos apáca munkájaként. Írástudó nő a középkorban: ilyen is volt.

A népmesékben, népköltészetben gyakran feltűnő Okos Kata, a furfangosan válaszoló, a király eszén is túljáró talpraesett fiatal lány figurája Alexandriai Szent Katalinra vezethető vissza: hiszen ő testesítette meg a női bölcsességet, bátor kiállást. Egyes feltételezések szerint a gyerekmondóka (Katalinka szállj el, szállj el! Jönnek a törökök, sós kútba vetnek, onnan is kivesznek, malom alá tesznek, onnan is kivesznek, tüzes piszkafával kemencébe tesznek, onnan is kivesznek, a katlanba tesznek.) is róla szól – ezt a kapcsolatot a kínzás, a kerék alakú malomkő teremti meg.

Végezetül nézzünk meg három részletet a közel félezer éves magyar nyelvű verses legendából. Szent Katalinról a következőket olvashatjuk:

Mert ő beszéde bölcsességes,
És tudománya erősséges,
És ékességgel oly igen szép,
Hogy ő rajta csodál sok nép.
Férfiakat, mindeneket
Ő lábokról hamar le ket,
És hatalmas isteneket,
Megrútol mint ördögöket.

A vita után, amelyben a bölcs tudósok mind alulmaradtak, a következőt mondja a királynak Tirsates nevű tanácsadója Katalinról – ez már közel sem olyan pozitív:

Ó, császári te nagy felség,
Ez világban nagy erősség,
Nagy kár néköd és nagy szégyen,
Mit ez gennyedt rajtad tészen.

A legendát egy ima zárja:

Bódog szűz, Katerina,
Kinek testét tartja Sína,
Imádd értünk Teremtőnket,
És nyerjed idvességünket.
Nyerjed minden kévánatonkat,
Igaz jószágban ájétatonkat,
Hogy tevéled dicsőülvén,
Vigadhassunk mindörekké,
Kit engedjen minékünk,
Atya, Fiú, Szentlélök,
Egy örök élő Isten,
Mindörökül örökké.
Ámen.

 

Esti Lia

 

Forrás: Pannónia dicsérete 

Hasonló női szentekről szóló cikkeink:

Szent Erzsébet köpenye

Veronika – Jézus tükre


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162