Talita

Keresztény női magazin

Kicsoda valójában Jézus?

Az evangéliumi elbeszélés szerint Jézus feltette a személyes kérdést tanítványainak: „Hát ti kinek mondotok engem?” (Mt 16:13-16, Mk 8:27-30, Lk 9:18-21). A kérdés nekünk is szól. Személyes válaszunk kimondása előtt segít, ha az evangéliumok szövegében, Jézus én-kijelentéseiben keressük az igazságot.

 

Jézus vagyok-mondásai rávilágítanak arra, hogyan látta ő saját identitását. Ezeken a mondásokon keresztül azt is közli velünk, hogy ki és mi akar a számunkra lenni.

1. Jézus a Messiás. „Az asszony így felelt: ‘Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent.’ Jézus ezt mondta neki: ‘Én vagyok az, aki veled beszélek’” (Jn 4:25-26). Jézus azt akarja, hogy ő legyen számunkra az egyetlen Megoldás az Istentől való távollét és a bűn problémájára. Nem akarja, hogy mi próbáljuk megváltani magunkat a jó cselekedeteink által, hanem bízzunk az általa bevégzett megváltó munkában. Ezen keresztül jelent ki nekünk mindent, ami az élethez és az üdvösséghez szükséges.

2. Jézus az élet kenyere. „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha” (Jn 6:35). Bár a világ sokféle jónak látszó étellel akar teletömni minket, ezek nem az örök életünket és a boldogságunkat munkálják. Ideig-óráig jóllakatnak minket, és elfeledtetik velünk a valódi éhségünket. Olyan kenyérre van szükségünk, amely valódi, lelki szükségleteinket is képes betölteni. Ez a kenyér pedig Jézus.

3. Jézus a felülről való. „Ti lentről származtok, én pedig fentről származom [felülről való vagyok]; ti e világból származtok, én nem e világból származom” (Jn 8:23). Jézus az egyetlen olyan vallásalapító, aki pályafutását nem ebben a világban kezdte. Ő Istentől jött, és maga is isteni természettel bír (Jn 1:1-3). Ezért ő az egyetlen hiteles forrás, amelyből Istenről, a világról és magunkról tudakozódhatunk.

4. Jézus örökkévaló. „Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok” (Jn 8:58). Jézus ugyanazon a néven mutatkozik itt be, mint Jahve az égő csipkebokornál (2Móz 3:14). Ehjeh asher ehjeh — ego eimi — én vagyok. Jézus nem egyszerűen Istenről tanúskodik, hanem ő maga az Isten.

5. A világ világossága. „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8:12). Jézus azért jött, hogy megvilágosítson, felvilágosítson minket, hogy arcunkon felragyoghasson Isten világossága. Egy sötét világban élünk, ahol a neonok, reklámok fénye, a múlandó dicsőség csillogása már elvakított minket. De Jézus igazi, természetes, isteni fénnyel érkezett közénk, hogy általa valóban lássunk és éljünk.

6. A jó pásztor. „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért… Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem” (Jn 10:11, 14). Minden ember követ valakit vagy valamit — egy tanítót, egy eszmét, egy hitet. Akit vagy amit követünk, annak a sorsában lesz részünk. Ha Jézust követjük, mint jó pásztort, akkor törődést tapasztalunk. Ő oda vezet minket, ahol minden szükségletünk kielégítésre kerül (Zsolt 23). Ez a hely pedig Isten országa.

7. Jézus az ajtó. „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál” (Jn 10:7-9). Ki ne látott volna már olyan ajtót, amelyen csak kevesen, a kiváltságosak léphetnek be („művészbejáró”, „VIP” stb.). Jézus az az ajtó, amely mindenki előtt nyitva van. Nem bizonytalan, kétes helyre visz, hanem Istenhez.

8. Jézus az Isten Fia. „…azt mondtam: az Isten Fia vagyok” (Jn 10:36). Jézus bensőséges kapcsolatban van az Atyával (Jn 1:18), és minket is ilyen kapcsolatra hív. Amilyen közel ő van az Atyához, olyan közel vezet minket is hozzá.

9. Jézus Úr és Mester. „Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát” (Jn 13:13-14). Jézus Mester — ő arra tanít minket, ami a javunkra válik (Ézs 48:17). Ezen kívül azonban Úr is — akinek engedelmességgel tartozunk. Ha neki engedünk, az nekünk válik a javunkra!

10. Jézus a feltámadás és az élet. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 1125-26). Jézus az egyetlen, aki bizonyosságot tud adni arról, hogy ezzel az élettel nincs mindennek vége. Ő meghalt és feltámadt, ezzel megmutatta, milyen út vár azokra, akik benne hisznek. Ha ebben az életben belé vetjük hitünket, bizalmunkat és reménységünket, akkor földi halálunk után ő lesz az, aki országába fogad bennünket. A kérdés nekünk is adott: „Hiszed-e ezt?”

11. Jézus az út, az igazság és az élet. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14:6). Az életben való boldoguláshoz nem az arany középútra kell rátalálnunk, hanem Jézusra. Az igazság nem az, amit e világ el akar velünk hitetni. „Az igazság odaát van” — az odaát pedig Isten országát jelenti, ahol Jézus az Úr. És aki ezt az utat és igazságot megtalálja, arra a valódi és örök élet vár!

12. Jézus a szőlőtő. „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda… Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda” (Jn 15:1, 5). Jézus a vele való kapcsolatunkat ahhoz hasonlítja, mint amikor az ágak és friss hajtások a szőlőtőhöz kapcsolódnak. Belőle táplálkozunk, tőle kapjuk mindazt, ami az élethez szükséges. Hogy valóban benne élünk-e, az megmutatkozik életünk gyümölcséből.

13. Jézus az Alfa és az Ómega. „Én vagyok az Alfa és az Ómega… Ne félj, én vagyok az első és az utolsó” (Jel 1:8, 17). Jézussal kezdődik és benne végződik minden. Ezt nagyon érzékletesen adja vissza Balázs Károlynak a Róm 11:36-ról készült fordítása: „Belőle fakad, rajta át halad, beléje torkollik a mindenség.” Ő minden mindenben. Ő a lényeg. Ha az életben épp a lényeget tévesztjük szem elől, mindent elveszítettünk. Ha azonban őt megtaláljuk, mindent megnyertünk. John H. Groberg mondta ezt: „Van egy kapocs az ég és föld között. Ha ezt a kapcsolt megtaláljuk, minden értelmet nyer, még a halál is. Ha azonban eltévesztjük, minden elveszti az értelmét, még az élet is.” Ez a kapocs pedig Jézus.

Számodra ki Jézus?

Tóth-Simon Károly
Kép és szöveg forrása: a szerző blogja


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162