A kettészakadt Magyarország

ambrozy3

Igaz, volt már rosszabb is a helyzet, hiszen éltek őseink három részre szakadt országban is. Sőt, akkoriban fizikailag sem voltunk egységesek. Most „csak” lelkileg/szellemileg vagyunk megosztottak.

Egyre több meghívó érkezik elektromos postaládámba.

Reggel egy az Élőlánctól.

Az Élőlánc Magyarországért visszautasítja a magyar belpolitikát befolyásolni kívánó külföldi törekvéseket, a minden határon túlmenő médiahadjáratot, a hazánk elleni pénzügyi és politikai támadásokat, és kiáll hazánk szuverenitásának megőrzése mellett. Egyúttal társadalmi párbeszédet kezdeményez az ország ügyeiről.(…)”

Néhány perc múlva kiderül, huszárok is jönnek:

„Huszárok is jönnek, óriási az érdeklődés. Az egész ország megmozdul. A vidékiek autóbuszokat szerveznek. Úgy néz ki, hogy rengetegen leszünk. Legyünk is, mert ki kell állni a síkra hazánk, az általunk választott kormány, a magyar szuverenitás védelmében.”

Valaki közös imára buzdít a pálos renddel a keresztény Európáért.

„Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink. (…)”

Másvalaki egy Kádár rezsim által jóváhagyott törvényrendeletről állítja, hogy nem kacsa:

“Az1982. Évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. Cikkelyének2. Szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében). A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.(…)”

Kevéssel később Székely János püspök a kormány iránti gyűlölet okait magyarázza egy újabban kapott levélben:

„A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása. Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós legyen. (…)”

Egy régi ismerős egy filmet küld szeretett hazánkról.

Közben a Golgota Gyülekezet honlapján olvasom, hogy január 8-től elindult Magyarországon egy 3 hetes felekezetközi böjti- és ima időszak. Ezen időszak alatt több gyülekezet összefogva részleges vagy teljes böjtöt tart, és ugyanazokért a célokért imádkozik.

„Bátorítunk mindenkit, akit indít az Úr, hogy csatlakozzon a böjt és imádság olyan formájával, amelyben szabadnak érzi magát (böjt lehet olyan időigényes tevékenységekről, dolgokról való lemondás is, amelyek helyett önuralmat gyakorolva Istenre koncentrálunk, vele töltünk időt). Tudjuk, hogy nem mindenki tud egyhuzamban több napot böjtölni, tehát mindenki személyes döntésére bízzuk, hogy mikor, mivel és mennyit böjtöl. Január 22-28.: Ima és böjt a Magyar Egyházért és Nemzetért (…)”

A böjtről jut eszembe, hogy egy kolléganőm egy hétig megvonta maga elől az ételt, hogy a 2006-os választásokon a Fidesz győzzön. Akkor nem győzött, mert Isten tudta, amit mi nem, hogy akkora bajban van az ország, hogy jobb is. A 2006-os őszi események pedig az akkor vesztes párt mellé állították Magyarország gondolkodó részét.

Szeretem a földet, a fákat, a házat, amelyben élek, az iskolát, ahol tanultam, a nyári esőt, amelyből kertünk végében patak lesz, a madarakat, akik éhesen csipegetik az almafa ágra készített eleséget, a kisboltot is szeretem, sőt a boltba járó embereket is, akik zúgolódnak az igaztalanságok miatt. És azokat is, akik elégedettek, mert más fontosabb.

Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisérgettek engem, képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének neki egy dénárt. És monda nékik: Kié ez a kép és a felírás? Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.