Talita

Keresztény női magazin

A válás fájdalma

singer_magdi2014
Singer Magdolna segít nekünk veszteségeink feldolgozásában. Velünk van a gyászban, hol személyesen, hol egy könyvében, hol egy előadáson. Fáradhatatlanul keresi a válaszokat az élettől kapott kérdésekre, és  akiket megszelídít, azok iránt felelősséget érez. Mellesleg 2 diplomás, mentálhigiénés szakember,
hospice-és gyásztanácsadó, 10 könyv szerzője, 4 gyermek édesanyja. Kétszer vált el.

Üldögélünk egy könyvesbolt kávézójának puha foteljeiben, tea és marcipánszív társaságában. Magdolna kiegyensúlyozott, derűs nő, aki vidám, csíkos pulóverében, csillogó szemmel várja a kérdéseimet. Most megjelent kötete a sok szakmai könyve után az első regénye életrajzi ihletésű. A címe: Júlia vagyok és válok.

Miért tartottad fontosnak, hogy könyvet írj a válásodról?

Először öngyógyítás céljából kezdtem írni, de aztán ott volt az a több száz oldalnyi anyag, nagyon drámai, őszinte és mély szöveg, és azt gondoltam sok ember számára lehetne segítség egy hasonló helyzetben.

Nem zavart a gondolat, hogy ezt a gyerekeid is egyszer olvasni fogják? Hiszen sok indulatos, felkavaró és nagyon intim részlet van benne.

Írás közben nem, mert akkor csak az alkotó folyamat van bennem. Amikor azonban már a kiadásról volt szó, foglalkoztatni kezdett, hogy is viszonyulnak majd hozzá a gyerekek,. Kicsit meg is rémültem. De azért hiszek abban, hogy ez csak jót hozhat, mert a könyv nem céltalan vádaskodás, hanem egyfajta vizsgálódás. Ezzel együtt, úgy érzem, hogy nem való még nekik ez az olvasmány.

Hogyan reagált a regény másik főszereplője, a volt férjed, akinek sokszor nem volt túl hálás a „szövege”?

Épp ezért először nem akartam kiadni, nehogy fájdalmat okozzak neki, vagy nehogy rossz hírét keltsem. Később, amikor mégis úgy gondoltam, kiadnám, először megkértem, olvassa el. Nagyon jónak tartotta, azt mondta; szüksége van az embereknek az ilyen írásokra. Hálás vagyok neki, hogy bíztatott, hogy ilyen nagylelkű volt!

Miben segíthet ez a könyv másoknak?

Bár a könyv egy válás története, de nem a család ellen íródott, hanem épp ellenkezőleg. Azoknak is sokat segíthet ez a könyv, akik kapcsolatban élnek, hogy mire vigyázzanak, hogyan ne rontsák el.

-És mire vigyázzanak?

Elsőbbséget kell élveznie a párkapcsolatnak a családon belül. Sokszor azon az áron is, hogy a gyerekekre kevesebb idő, odafigyelés jut. Ha nagyon jó a légkör, a szülők szeretik egymást, akkor a gyerekek ebben fürödnek, ezt a mintát viszik tovább. Ezzel szemben az szokott történni, hogy megszületik az első gyerek, az anya minden figyelme rá irányul, a férfi pedig elhanyagoltnak érzi magát. Rózsaszín köd fed mindent, hogy az anyaság milyen szép, de hogy ez micsoda rettenetes feladat is, arról nem tudunk. Gyanútlanul zuhannak bele a szülői szerepbe a párok.

-Mit gondolsz, lehetne úgy felnőni, hogy valamiképpen könnyebben  megtanuljunk válni, és főképp párkapcsolatban élni?

Jobban az életre kellene nevelődnünk. Amikor felnőttem, nagyon sokszor tettem fel a kérdést hogy; hogy hogy én erről nem tudtam? Mit kezdjek az integrál számítással, amikor azt sem tudtam, hogy a kisbabák egész éjjel bőgnek? Egyáltalán mi az, hogy gyerek születik egy családban? A párkapcsolatról sem tudjuk, hogy iszonyú nehéz mesterség. Sokkal többet kellene, például a konfliktus kezelésről tanulni. Sok családban látszólag harmónia van, és az a gyerek, aki ebben nő fel, nagyon fél a konfliktusoktól, mert azt hiszi, hogy az egy ördögtől való dolog. Holott van egy kutatás, sok éven át kísértek figyelemmel párokat, és kiderült, hogy a csendesen, harmóniában élő párok nagy része elvált, míg a veszekedősek együtt maradtak, méghozzá úgy, hogy jó a kapcsolatuk, jól tudnak együttműködni.

-Hol kéne ezt megtanulnunk, az iskolában vagy a családban?

Inkább az iskolában kellene ezzel foglalkozni, a tanároknak másfajta szemlélettel kellene közelíteniük a gyerekekhez, és szakembereket is be lehetne vonni ebbe a munkába. Az első válásom olyan volt, mintha egy szakadékba zuhannék, bele a semmibe. Amikor azonban az ember már egyszer végigment egy krízisen, egy gyászfolyamaton, akkor rájön, hogy túlélhető. Van élet a válás után. Sőt, utólag még az is igazolódik, hogy jaj, de jó, hogy ilyen rettenetes helyzetbe kerültem, mert ezáltal valahogy jobbá vált az életem. A második válásomkor ez a tapasztalás megkönnyítette a helyzetemet, mégis ez egy sokkal mélyebb gyász volt az együtt leélt 20 év miatt is. De a válás okozta krízis mélysége függ a kötődés milyenségétől is. A kötődés nagyon hamar kialakul, és nagyon lassan múlik el. Számít az is, hány éves a kapcsolat, és az is, mekkora volt a bizalom. Hittem, hogy ez utóbbi házasságom az életünk végéig fog tartani, ezért nagy csalódás volt a válás. Noha Magyarországon minden második házasság válással végződik, mégis azt gondolja a többség, hogy neki sikerül majd.

-Lehet azt mondani, hogy a válás egy kudarc?

A házasság léte nem jelenti azt feltétlenül, hogy az egy sikeres házasság. Ezt támasztja alá például a családon belüli erőszak gyakori előfordulása is. Talán valamiféle józan megfontolás tartja össze a párt, vagy egyszerűen csak gyávák a változtatáshoz. Ahhoz hogy valaki újrakezdje az életét, és kijöjjön ebből a biztonságosnak hitt közösségből, nagy elszántság, és bátorság kell. Lehet mondani, hogy az él át folyamatos kudarcot, aki minden rossz ellenére benne marad egy házasságban. Mégis mélységében, intenzitásában sokkal nagyobb kudarcot él meg az, aki válik.

-A válás akkor úgy tűnik, még nehezebb mesterség  mint a párkapcsolat. Mi adhat mégis erőt ahhoz, hogy végig tudjuk csinálni?

Mivel gyásszal foglalkozom, tudtam előre, hogy a krízisek erősítenek. Ettől még nagyon nagyon szenvedtem, bár tudtam, hogy lesz kiút. És valóban. Nagyon sok jó történt velem azóta. Önmagamra találtam, gazdagodott a személyiségem, és szakmailag is szárnyalni kezdtem.

-Ahhoz hogy kiteljesedett személyiségek legyünk, ahhoz, hogy alaposabb önismeretre tegyünk szert, feltétlenül szükséges  kríziseket átélnünk?

Nem, nem feltétlenül, de az biztos, hogy a krízisek olyan katalizátorok, amik felgyorsítják a folyamatokat.

Lehet párhuzamot vonni a halál utáni gyász, és a párkapcsolat elvesztése  utáni gyász között?

Igen, mindenképpen, mind a kettő gyász. A gyász a veszteségre adott reakció. A veszteség lehet egy költözés, vagy egy munkahely elvesztése akár. Életünk legerősebb, legfájdalmasabb vesztesége a haláleset miatt átélt veszteség.  És a válás.  Lehet egy válást súlyosabb veszteségként megélni, mint a haláleset esetén érzett fájdalmat, mert az elszakadás és az elfogadás, bizonyos értelemben így nehezebb, hiszen egy élő valakitől kell elbúcsúznunk. Nehezíti az elválást az is, főleg ha gyerekek vannak, hogy marad egy kapcsolat, ami izzásban tudja tartani a fájdalmat. A másik minden megnyilvánulása bánthat. Ha jól érzi magát, az keseríthet, hogy miért nem sirat engem, ha új párja lesz, előjöhet a féltékenység, ha jól bánik a gyerekekkel, az a baj, ha elhanyagolja őket, az a baj. A kapcsolat elgyászolása azért nehezebb, mert az elgyászolt személy nagyon is életben van, sőt lehet, hogy nagyon is jól érzi magát. Persze magát a kapcsolatot kellene elgyászolnunk, a párkapcsolatban megélt szerepünket, de ez a kettő nehezen szétválasztható. Aki nem dolgozza fel a történteket, vagyis nem megy át a gyászfolyamaton, abban benne maradhat a fájdalom.

Meg lehet kímélni a gyerekeket a válás nehézségeitől?

Ez nem várható el egyetlen krízisben lévő anyától, apától sem, de azért törekedni kell arra, hogy minél kevesebb sérülés érje őket. Addig nehéz, amíg ki nem alakul egy új rendszer, és bizonytalanság van. Aztán megnyugszanak és rájönnek, hogy nem veszítették el egyik szülőjüket sem, „csupán” a család egységét veszítették el.

-Mit jelent neked most ez a szó, hogy házasság?

Egyenrangúság, a másik támogatása, egymás fejlődésének kölcsönös elősegítése, támasz. Fontos, hogy együtt tudjanak változni, fejlődni a párkapcsolatban élők. De az is, hogy ki tudják fejezni az érzelmeiket, és meg is beszéljék azokat.

-Elköteleződés?

Ezt nagyon komolyan vettem, és a férjem is így gondolkodott. Amikor arról szól a vita, hogy kell-e papír vagy sem, akkor azt gondolom, a papírban benne van az elköteleződés, a mélység.

Elfogadás?

Hát, az nehéz dolog. Akkor érezzük jól magunkat, ha minket elfogadnak. Akkor tudunk önmagunk lenni, akkor tudunk kiteljesedni, ha elfogadásban vagyunk. Elfogadáson belül aztán lehet figyelmeztetni minket a hibáinkra, de ha ez sok, ha mindig kritikával találkozunk, ez meg is béníthatja a kapcsolatot.

-Milyen örömök juthatnak az embernek válás alatt és után?

Annyira nehéz a lélek a válás idején, hogy jó, hogyha olyankor is gondoskodunk örömökről. Tanultam egy szót, amikor Dániában voltam. Hüge, ez azt jelenti, a nap öröme. A dánok úgy tartják, hogy nem múlhat el úgy nap, hogy ne legyen meg a nap öröme. Például megyek haza a munkahelyemről. és tavasz van, leülök egy padra, és süttetem az arcom a nappal. A lényeg a tudatosság, hogy átadjam magam az örömnek. Vagy leülök egy barátommal, iszom egy kávét. Az átélés a lényeg, hogy tudjam, most ez az öröm. Minél inkább szomorú helyzetben van valaki, annál inkább szüksége van a nap örömére. Úgy gondolom, hogy nem azért élünk, hogy szenvedjünk és szomorúak legyünk, hanem hogy megtaláljuk az életben az örömöt. Törekednünk kell arra, hogy túljussunk a harag érzésén, a bűntudaton, a fájdalmon, a szenvedésen, és eljussunk ismét a szeretethez.

Közben a tea elfogyott, az idő elszaladt, elbúcsúzunk. Nekem ez a találkozás volt aznap a nap öröme. A könyv megrendelhető a www.juliavagyokesvalok.hu –n

A házasságkötések száma Magyarországon kb. 45 ezer. Ma alig több, mint feleannyi házasság köttetik, mint a 80′-as években. Ezzel szemben a válások száma dinamikusan emelkedik, évente közel 25 ezer válás történik. Ezzel a statisztikával hazánk Európában a középmezőnyben foglal helyet. A kontinensen a válási arány Belgiumban a legmagasab, ahol a házasságok háromnegyede végződik válással.
A válóperek 71%-át a feleségek kezdeményezik. A két legfőbb válóok a megcsalás, félrelépés, hűtlenség, illetve az alkoholizmusból eredő problémák. 2005-ben a statisztikai adatok szerint 333 ezer elvált férfi és 491 ezer elvált nő volt Magyarországon. Néhány szakértő úgy véli, hogy a válások háttere a szexuális forradalomben gyökeredzik, amely miatt soha nem látott mélységbe súllyedt az emberi méltóság.  

 

Fodor Éva

 

Nyitókép


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162