Talita

Keresztény női magazin

József Attila és Isten, aki a háta mögött állt

jozsef attila
Mindenki maga szereti eldönteni, hogy József Attila hitt-e Istenben vagy sem. A hívők szerint hitt, mert van Isten, a nem hívők szerint nem hitt, csak elhagyatottságában volt szüksége egy támaszra, akit Istennek nevezett, mert isten egyáltalán nem is létezik. Hogy József Attila kimaradhasson ebből az ideológiai vitából, néhány idézettel maradunk az irodalomtörténet és a versek világánál.

Egészen a legutóbbi időkig az irodalomtörténészek úgy gondolták, hogy József Attilát apja után görög-keleti vallásúnak keresztelték, azonban kiderült, hogy valójában református keresztséget kapott a Kálvin téri református templomban, akárcsak nővérei, akik anyjuk után lettek reformátusok. Valószínűleg a család számára ez volt az egyszerűbb megoldás. József Attila azonban még önéletrajzában is görög-keleti vallásúnak nevezte magát. Ebben a kutatók a korán elvesztett apához való kötődés vágyát, a hiány betöltésének kísérletét látják. Az istenkép valóban mindig kapcsolatban áll a szülőképpel, azzal, hogy milyen viszonyunk van apánkkal és anyánkkal. Ha innen nézzük, József Attila számára Isten olyasvalaki, aki alapvetően hiányzik. Mégis, a paradox módon nem egyszer istenkáromlónak kikiáltott, sőt, perbe fogott költő verseiben gyakran fordul Istenhez, hangot ad vágyának, hogy megtapasztalja Istent, kéri, hogy az pártfogásába vegye, szeresse.

Jozsef Aron - Attila apjaA teljesség legcsekélyebb igénye nélkül néhány vers- és tanulmány-idézettel szeretnénk közelebb hozni József Attila istenkapcsolatának megfogalmazásait és azok értelmezéseit – mert e kettő nem feltétlenül egyezik meg.

„1922-1925-ig József Attilának legalább 25 versében szerepel valamilyen módon Isten. 1928-ig rohamosan csökken ez a szám, és 1929-1930 körül teljesen eltűnik. Csak 1935-ben bukkan fel újra, ekkor azonban mind több s mind többértelmű megfogalmazásban, s mind fontosabb a költészetteremtő funkciója.” (Beney Zsuzsa)

Ne haragudj hát, Isten, nem hiszek,
De nyakamban száz kétséget viszek.

Szeress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt,
Mint Nap havat, amit magába olvaszt.

Vagy üss agyon hát, csak törődj velem
S én nem kérdem, hogy nincs-e kegyelem.

(Keserű nekifohászkodás, 1922)

„Amikor Lázadó Krisztus című verséért 1924 januárjában az ügyészség istenkáromlási pert indított ellene, a tárgyaláson a 18 éves költő azzal védekezett, hogy a verscím jelzős összetételét ‘a mindig előretörő ember metaforájaként’ alkalmazta – ennek ellenére a királyi törvényszék elítélte, az ország közvéleménye pedig a perről szóló sajtóbeszámolókból értesült József Attila létezéséről.” (Valachi Anna)

„S Neked könnyű vón a tövist letörni.
Tanulhatnál még tőlem is, Uram –
Én töröm s nem lesz vacsorám, csak – föld: egy
Ölnyi.

A telked azért mégis tisztitom csak.
És már egy nagy sajgó gerinc vagyok –
Sokat görnyedtem, ne kivánd, hogy eztán
Rontsak.

Azért ameddig csak birom, csinálom,
Bár kezemen csalánmart hólyag ül.
S ha vihar jönne, mint a korhadó fa,
Állom.

De add kölcsönbe legalább subádat:
Téged nem ér el átok és eső,
Szép úr-kastélyod van és nagyon gyors a
Lábad.”

(Lázadó Krisztus, 1923)

Vallásos utalást legfeljebb kritikai éllel tesz ekkori verseiben. „Ezeken nem segít ima / Gondolkodva ülnek im a / sötétben” – jellemzi például a helyzetükkel elégedetlen parasztokat 1932-ben, a Holt vidék című versében.” (Valachi Anna)

„Az érett korszak Isten-megjelenéseiben három komponens áll össze: az első a védő, óvó, szerető hatalmat, a megnyugtató igazság letéteményesét megvalósító szülő-imagóban (mely, s ez újabb kérdés, hogy az anyáéban vagy apáéban-e, külön-külön vagy egyesítve őket) testesül meg. A második az erkölcs magasrendű képviselője, aki a költő egész életútját végigkísérő ártatlan-bűn-büntetés komplexus egyedüli feloldozásának látszik (annak ellenére, hogy a feloldozás mindig csak vágy marad, hiszen az Isten-kép poétikailag csak a vágyat, nem a feloldozás valódi érzetét képes megjeleníteni. Harmadszor pedig egy evilági funkcióktól mentes, valóban transzcendens jelentésben.” (Beney Zsuzsa)

Jozsef Attila csalad

„Ijessz meg engem, Istenem,
szükségem van a haragodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
ne rántson el a semmi sodra. /…/

Gyulékony vagyok, s mint a nap,
oly lángot lobbantottam – vedd el!
Ordíts reám, hogy nem szabad!
Csapj a kezemre menyköveddel.

És verje bosszúd, vagy kegyed
belém: a bűntelenség vétek!
Hisz hogy ily ártatlan legyek,
az a pokolnál jobban éget. /…/

Meghalni lélekzetemet
fojtom vissza, ha nem versz bottal
és úgy nézek farkasszemet,
emberarcú, a hiányoddal!”

(Bukj föl az árból,1937. március-április)

„Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.”

(Nem emel föl, 1937 tavasza)

„Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
…………………………….
…………………………….

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.”

(Az Isten itt állt a hátam mögött,1937. október)


Források:

Beney Zsuzsa: Hogy valljalak, tagadjalak József Attila két késői versének Isten-képe, Vigília
Beney Zsuzsa: A gondolat metaforái (Argumentum, Bp. 1999)
Valachi Anna: „Fogadj fiadnak Istenem”, Eső

1. kép, 2. kép: József Áron, Attila apja 3. kép: A család az édesanyával

Hasonló cikkeink:

Desiré: egy nagy, ismeretlen Úr vendége

nőNyugat férfiKeleten

Dsida Jenő Itáliában

Márai Sándor és a nők

Balázsolás: “nem is olyan nagy dolog a halál”

 

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162