Talita

Keresztény női magazin

Miben hasonlít István király a szüleire, Gézára és Saroltra? És miben nem?

Dümmerth Dezső nagyszerű kötete, Az Árpádok nyomában úgy hozza közel az ezer éve élt embereket, mintha filmen elevenednének meg. Vajon miben hasonlít István király a szüleire, Gézára és Saroltra? És miben nem?

“Az esztergomi várhegyen magasodó fejedelmi lakban, mely 975 táján, későbbi építkezéseivel ellentétben még archaikusan egyszerű lakótorony, de szilárdan felépített vár volt, született Géza fia, „a második Álmos”: a keresztény „rex” címet valóban megszerző Szent István király.

A név bizonyos mértékig illik rá, mert a legendák szerint születését éppúgy rendkívüli álom előzte meg, mint ősapjáét, az első, magyar uralkodóét. Ennek az álomnak hitelét azonban már nincs módunk ellenőrizni. Jelentősége különben is elhalványul, mert Álmos fejedelemmel ellentétben, Szent István uralmának eszmeköre szüleinek esetleges álmától meglehetősen függetlenül alakult ki.

Sem apja, sem anyja nem mutatkozik úgy a történelmi idők homályában, mintha misztikus álomlátásokra különösen fogékonyak lettek volna.

A források még azt sem titkolják, hogy az apa, Géza nagyfejedelem, bár ősei hitét elhagyva, kereszténnyé lett, „véreskezű” volt. Nem csak hajthatatlan akaratú, és ellentmondást nem tűrő, hanem hirtelen haragú is.

Emellett nem mélyedt el az új hit tanításaiban, hanem egyúttal régi isteneinek is áldozott.

Az anya, a szép asszony:

Sarolta, már születésétől keresztény volt ugyan a görögök bizánci rítusa szerint, de természete és életstílusa férjééhez hasonlított. Erős akarat, parancsolási vágy jellemezte, férfi módra lovagolt, ivott és verekedett is, ha kellett, s hirtelen haragjában egy embert is megölt. Ezenfelül férjén is uralkodott: az egykorú bencés szerzetes, az Esztergomban is tartózkodó Querfurti Brúnó legalábbis azt írja, hogy valójában ő tartotta kezében az ország kormányát.

A szülők álomlátó hajlamánál mindenesetre sokkal fontosabb a tény, hogy energikusak voltak, meg nem ingók és következetesek abban a politikában, melyet Magyarország számára választottak: a keresztény kultúrnépek közé való beilleszkedés akaratában.

A korabeli Európában ugyanis köztudomásúan a kereszténység nem csupán vallási fogalom, hanem politikai és kultúrfogalom volt elsősorban. Az antik kultúra örököseként, a magasabb állam- és jogrendet, a humánumot, a tudományt és művészetet közvetítette a „barbár”-nak nevezett új népeknek, melyek a népvándorlás korában foglalták el mai helyüket a térképen. /…/

Bizonyos tehát, hogy István saját korában olyan személy volt, akiben megvolt a képesség, hogy „legendás alakká” váljék. Életművének jelentős része messze túlélte korát, az egész állam- és egyházi szervezettel együtt, melyet létrehozott. Törvénykönyveit ma is őrizzük. A fennmaradt adatok kemény kezéről, az ellene lázadó Koppány legyőzéséről, testének négyfelé vágásáról, saját unokaöccse, a lázadó Vazul megvakításáról, az ország ellen támadó minden ellenség, besenyők, németek kiűzéséről részben külföldi források híradásaiból is ellenőrizhetők.

Másrészt lélektanilag is megmagyarázható, hogy a „véres kezű” Géza és a kemény Sarolt fia maga sem volt gyenge természetű, és az ellene fordulókkal szigorúan bánt. A legendák azonban mindezekhez hozzáteszik, hogy az „irgalmat kérőkkel kegyes volt”. Az életére törő gyilkosnak, aki kegyelemért könyörgött, megbocsátott, de megbízóinak nem adott irgalmat.

Mondhatjuk-e erre, hogy nem hiteles? Igaz, nincs módunk más forrásból ellenőrizni, de kétségtelen, hogy itt már valamilyen egyéniség képe kezd kibontakozni, mely elüt apja és anyja természetétől. Eszerint nem volt kegyetlen és hirtelen haragú, hanem meggondoltan és tudatos szigorúsággal cselekvő, akit a személyes kérés meg tudott indítani.”

 

Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. Panoráma, 1977. 142-143. o., 185-186.o.

Képek a Képes krónikából: 1. István király harci díszben. 2. Sarolt megszüli Vajkot. 3. István és Gizella megalapítja az óbudai Péter és Pál-templomot. Forrás: Wikipedia

 

 

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162