Talita

Keresztény női magazin

Magzatvédelem – sokkal több szülővédelemmel! – Levél Zaymus Eszternek

Kedves Eszter! Nagy tisztelettel és csodálattal követem életvédő munkádat, és örülök annak, hogy a Citizengo lehetőségeit itt, Magyarországon is fel tudjuk használni egy élhetőbb, értékorientáltabb társadalom érdekében. Az abortuszok csökkentését célzó petíciót is aláírtam, azonban van ezzel kapcsolatosan néhány gondolatom, amelyek régóta foglalkoztatnak, nyomasztanak. Engedd meg, hogy ezeket megosszam veled!

 

1. Nem csak civilek és egyházak feladata a válságban lévő terhesek segítése!

A petíció minden szavával egyetértek, a hangsúlyok terén azonban még sokkal jobban kidomborítanám a válságban lévő terheseket segítő szociális háló kiépítését.
Ez azonban – már a nevéből is következően: szociális háló – nem lehet csak civilek és egyházak feladata. Akkor ugyanis csak az lesz, ami ma: egymástól elszigetelt, ad hoc felbuzdulásokból alapított, sokszor a valódi hozzáértést is nélkülöző életvédő szervezetek tiszteletre méltó, de szórványos akciói. Kevés pénzből, szakértő munkatársakat nem vagy alig foglalkoztatva, kis hatásfokkal… Azoknál a szervezeteknél, amelyek a hangsúlyt átteszik az örökbefogadásra, fennáll a veszély, hogy anyagiassá, teljesítménycentrikussá válhat a szolgálatuk. Nem is beszélve arról, hogy a kis alapítványoknak nagyon kevés anyagi forrás áll rendelkezésére, holott az anyagi segítség a válság megoldásának kulcsa nagyon sok nő esetében. Védett házakat is csak elvétve tud működtetni egy-egy alapítvány vagy rend, nagyon kis befogadóképességgel (ahol háborítatlanul hordhatná ki anya a gyerekét, ha fennáll a veszély, hogy párja, szülei abortuszra kényszerítenék).

Összegezve: nem lehet kihagyni az államot ebből a felelősségvállalásból. Egy családbarát országban fel kell építeni egy intézményi hálózatot a válságterhességek megmentéséért: befogadó otthonokkal, szakképzett szociális munkásokkal és pszichológusokkal, mentálhigiénés szakemberekkel, szupervíziós követéssel. És ne toljuk ezt a védőnői hálózatra, mert az csak látszatcselekvés lenne: a védőnőknek már így is sok feladat nyomja a vállukat, ráadásul nem szakképzettek mentálhigiénés téren.

Ha ez a szociális háló nem működik, akkor a törvényi szigorítás ugyan megmenti magzatok életét, de nem segít családdá válni a férfiaknak és nőknek, ráadásul növeli azoknak az állami gondozottaknak a számát, akik ma sem kapják meg az államtól, a közösségtől az elegendő segítséget ahhoz, hogy nagy testi és lelki traumák nélkül váljanak beilleszkedésre képes felnőttekké. Válságterhességi hálózat nélkül az abortusztörvény szigorítása valójában nem teszi emberségesebbé a társadalmat.

2. Több kell, mint egyszerű felvilágosítás!

A kerettanterv megalkotásánál a felelős minisztériumnak kellene gondoskodni arról, hogy az iskolai „felvilágosítás” legyen kötelező, és ne csak a védekezési módok felsorolásából álljon, hanem a felelős párkapcsolatra, a monogám tartós kapcsolatok fizikai és lelki előnyeire is hívja fel a gyerekek figyelmét – erre kiképzett előadók segítségével, nem csupán a tanárokra hárítva ezt a feladatot.

3. Fogamzásgátlást mindenkinek?

A keresztény (és muszlim, zsidó, stb.) hitüket komolyan gyakorló pároktól elvárható, hogy legyenek nyitottak a gyermekek fogadására – józan önértékeléssel, testi és lelki erejük határáig. A nem hívő emberektől azonban ugyanez nem várható el, nagyon fontos tehát, hogy hozzájussanak a nem abortív(!) fogamzásgátlás eszközeihez. Mivel ezek ma meglehetősen drágák, és igazán csak a középosztályba tartózó ill. még jobb módúaknak van erre lehetőségük, ez se valósulhat meg állami dotáció nélkül. Ugyanígy támogatni kellene olyan tanácsadók képzését, akik megtanulnák és széles körben ingyen megismertetnék a hormonmentes, a termékenységi ciklus természetes rendjét felhasználó, modern családtervezési módszereket (pl. Creighton Modell).

4. Áldott állapot vagy terhesség a várandósság?

Elhibázottnak tartom azt az életvédő (bár elsősorban egyházi személyekhez köthető) törekvést, hogy áldott állapotként – és kizárólag így – emlegessék a várandósságot. A valóságban gyermeket várni áldás és teher lehet egyszerre, és nagyon ritka az a nő, aki kilenc hónapnak kizárólag az áldás mivoltát tapasztalja meg (teherérzés nélkül). Célravezetőbb és hitelesebb a várandósság kifejezés gyakori használata, amely értéksemleges és tényszerű, nem kenetteljes. Időnként persze jogos az áldott állapot és a terhesség megnevezés is. A Citizengo petíciójának szövegezése ebből a szempontból is példamutató, köszönet érte!

5. Kizárólag a nők a felelősök?

A társadalom egyes rétegeiben arról folyik a diskurzus, hogy a nők a népességgyarapodás (és fogyás) kizárólagos felelősei, ők felelősek azért is, hogy milyen a társadalom, milyen egy nemzedék, milyenek a férfiak. Ez a téma vissza-visszatér kormányzati megnyilvánulásokban, életvédő felvonulások előadóinál, keresztény magazinok címoldalán… Igazságtalannak és félrevezetőnek tartom ezt a megközelítést. Minden embernek van apja és anyja, és az apa nélkül felnövő generációk miatt kizárólag a nőket hibáztatni – finoman szólva – elfogultság. A párkapcsolatok válsága terén a férfiak felelősségét elvitatni vagy kisebbíteni azt jelenti, hogy a férfiakat alsóbbrendű, akaraterő nélküli, felelősségvállalásra képtelen embereknek bélyegezzük. Fontos leszögezni, hogy egy nő számára a legfőbb népességgyarapító ösztönzés, ha olyan párja van, aki szívesen vállalja vele együtt a szülővé válás örömeit és nehézségeit, akire hosszú távon számíthat.

Kedves Eszter, további életvédő munkádhoz sok erőt és áldást kívánok; segítőidet és kollégáidat is szeretettel üdvözlöm!

Kölnei Lívia

Kép: unsplash.com


Hozzászólások

  • Botár Csilla szerint:

    Nagyon tetszik a cikk, jóindulatú, józan, mindenik oldalt figyelembe veszi.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162