Talita

Keresztény női magazin

A múltban játszódik, de a jelenhez szól – Tolkien és a vallás

aragorn-legolas2
A Gyűrűk Ura
vagy A Szilmarilok mögött keresztény világnézet húzódik meg. Füzessy Tamás Tolkien-kutatót, a Magyar Tolkien Társaság társelnökét kérdeztük a tolkieni életmű vallási vonatkozásairól.


Minden fantasy-regényíró John Ronald Reuel Tolkien köpönyegéből bújt elő. Tolkien katolikusnak vallotta magát, regényeit is azzal a szándékkal írta, hogy előkészítse a talajt a kereszténység alapeszméinek befogadására.

– Miért tért át Tolkien édesanyja a katolikus hitre?

– Ebben a birminghami katolikus közösség vezetője, Francis Morgan atya játszott meghatározó szerepet. A részletek nem ismertek, de az is valószínű, hogy Tolkien édesanyjára nagy hatással lehetett az anglikán tengerben meghúzódó kis katolikus közösség.

– Tolkien hogy élte meg ezt?
tolkien01

– Életének egyik legfontosabb eseménye volt. Nemcsak az anglikán közösség fogadta ellenségesen ezt a lépést, hanem a család is. Anyai és apai ágon is azonnal megszakították velük a kapcsolatot, megvonták tőlük az anyagi és az erkölcsi támogatást, ezért rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Az, hogy a hit megvallása ilyen következményekkel járhat, megrázó élmény volt Tolkien számára. Nem sokkal később édesanyja meghalt, így őt és testvérét egészen az önállósodásukig a katolikus közösség tartotta el. Tolkien egyébként tudatos felnőttként is a katolikus hit elsőbbségét vallotta.

– Mi ismert Tolkien vallásgyakorlatáról? Milyen helyet töltött be az életében a hit?

– Amikor csak tehette, részt vett a szentmisén, szinte mindennap elment az oxfordi kis templomba. Azt is meg kell jegyezni, hogy konzervatív beállítottságú volt, a II. vatikáni zsinat számos eredményével, különösen a liturgia megújításával nem tudott mit kezdeni. Közelebb állt hozzá a latin nyelvű, hagyományos formájú szentmise.

– Barátja volt C. S. Lewis, aki számos, kereszténységgel foglalkozó könyvet írt…

– Tolkien személyes kapcsolataiban is meghatározó szerepet játszott a vallás. Nagyon örült, amikor hosszas huzavona után Lewis a kereszténység mellett döntött, ám azért kifejezetten haragudott rá, mert az anglikán felekezetet választotta. A kettejük viszonya is alapvetően hitbeli nézeteltérések miatt romlott meg.

– Lewis írásaiban elég jól megfoghatók a keresztény vonatkozású elemek. Tolkient ugyanakkor sokan azzal vádolják, hogy műveiben – melyek máig nagy hatással vannak a fiatalokra – szinte semmiféle utalás nincs a vallásra. 

– (…) Kifejezetten a hit vagy a teológia kérdéseit tárgyaló mű nem maradt fenn Tolkientól. Ő a cselekmény mélyére helyezte a keresztény értékrendet. Éppen ezért annyira nehéz észrevenni ezt. Magam is sokszor találkozom olyan egyetemi hallgatóval, aki értesülve a művek katolikus hátteréről, őszintén megrökönyödik. Ezen persze ne csodálkozzunk, hiszen gyakran még műveinek kritikusai sem látták meg a keresztény hátteret.

– Miért rejtette Tolkien ennyire mélyre a vallási alapokat?

– Ő nem klasszikus fantasyt írt, ellentétben mondjuk Lewis-szal vagy J. K. Rowlinggal. Az ő irodalmi ideája a mítosz volt. Egy olyan környezetet akart teremteni, amely inkább fikciós múltnak nevezhető. Azt állította, hogy világunkban valamikor régen olyan események történtek, amelyeknek van mondanivalójuk a ma embere számára. Ezeket pedig a mítoszban lehet összefoglalni, mert az, bár a múltban játszódik, mégis a jelenhez szól.
Tolkien elfogadta azt a teológiai értelmezést, mely szerint a Bibliának az Ábrahám előtti korszakot bemutató részeit nem szó szerint kell érteni. Úgy gondolta, hogy lehetséges keresztény szellemben olyan mítoszt írni, amely nem ellentétes az Ábrahám utáni események logikájával. Tolkien egy alternatív keresztény mitológiát alkotott.

– Találunk az írásaiban olyan utalásokat, amelyeket e szempontok szerint tudunk beazonosítani?

– Tolkien fő művének A Szilmarilokat tartotta, A Gyűrűk Ura tulajdonképpen egy kiegészítő írás ehhez. Ebben kétségtelenül központi helyen szerepel Isten (Eru – az Egyetlen), mind az Atya (Ilúvatar – Mindenek Atyja), mind a Szentlélek (Olthatatlan Láng). A Fiúra vonatkozóan – csakúgy, mint az Ószövetségben – csupán jövendöléseket találunk, hiszen az ő kora még nem jött el. A valák az angyalok. A történet egyik központi alakja Melkor, aki a bibliainál sokkal kidolgozottabb luciferi karakter. De megtaláljuk benne a paradicsomi állapotokat, a bűnbeesést, a bűntől való szabadulás vágyának erőteljes motívumait is. Tárgyalja az anyagi világban létezésből származó negatív hatásokat, illetve azt a kérdést is, hogy honnan származik a rossz, és mit tud kezdeni vele az ember. Valójában A Gyűrűk Ura története sem értelmezhető e mélyebb mitológiai réteg nélkül – Tolkien eredetileg a kettőt együtt szerette volna megjelentetni. (…)

– Hol helyezkednek el ebben a mitológiai rendszerben a hobbitok? Miért éppen Frodóra bízzák a gyűrűt?

– A hobbitok emberek. Őket az általa leginkább kedvelt középangol kispolgárról mintázta. Egyébként A Gyűrűk Urában valószínűleg nem szerepeltek volna hobbitok, ha Tolkien kiadója nem ragaszkodott volna hozzájuk A hobbit megjelenése után. Végül beemelte őket a történetbe, illusztrálva velük azt a bibliai tanítást, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Az emberek döntő többségét megszédíti a hatalomvágy, ezért nem tudnának ellenállni a gonosz hatalom kísértésének, ám a hobbitok, akiket az önzetlenség jellemez, alkalmasak a legnagyobb tettekre is. (…)

– Sokan azzal vádolják A Gyűrűk Urát, hogy fekete-fehér világa túlságosan leegyszerűsít…

– Tolkien mítoszt ír. Márpedig a mítoszok természetes velejárója, hogy a szereplőkben általános meglátások, elvont ideák testesülnek meg. Így a jó és a rossz is közvetlenebbül, tisztábban jelenik meg. Tolkien azonban világunkat mindig összeköti a mítoszaival. Azt mondja, hogy az emberi történelemnek volt egy olyan időszaka, amikor a jó és a rossz oldalt sokkal inkább meg lehetett különböztetni, és kötelező volt választani közöttük. Ez azonban nem maradt így, hiszen sok ezer év elteltével oda jutottunk, hogy a világból eltűntek az erkölcsi oldalakat szimbolizáló mitikus lények. A jó és a rossz egyre jobban összekeveredett, s a közöttük dúló harc végül már nem embercsoportok között folyik, hanem az emberi lélekben. Tolkien a mítoszaival szeretné megmutatni, hogy egyértelmű határvonal van a két oldal között, de ezt a mai világban már magunknak, magunkban kell felismernünk, azért, hogy dönteni tudjunk.


A teljes interjú a Magyar Kurír oldalán olvasható.

Szerző: Baranyai Béla/Magyar Kurír

1. kép: Részlet A Gyűrűk Ura c. filmből   2. kép: J.R.R. Tolkien

Hasonló cikkeinkből:

Arany Birodalom – a letűnő női hatalom regénye

Gyökerek és hagyományok – Beszélgetés Kóka Rozáliával

Az élet műalkotás – Interjú Philip Yancey-vel


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162