Talita

Keresztény női magazin

Napkeleti mágusok

harom1


Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,1-2)

Jézus születéstörténetének legismertebb szereplői a napkeleti bölcseknek nevezett rejtélyes emberek. Talán titokzatosságuk miatt, a történelem során sok feltételezés és legenda kapcsolódott ezekhez az alakokhoz; itt gondolhatunk mindjárt a népszerű „háromkirályok” elnevezésre, amit azonban a Biblia szövege  nem támaszt alá. A Szentírás nem királyokként említi őket, és nem helytálló a bölcsek kifejezés sem. Az eredeti görög szöveg magoi-nak, azaz mágusoknak nevezi őket, ami első hallásra furcsa lehet, de a történetet valójában sokkal érthetőbbé teszi. Az evangélium nem erősíti meg azt sem, hogy hárman lettek volna, ezt a következtetést a hagyomány az általuk hozott ajándékok számából – arany, tömjén, mirha – vonta le. A szöveg egyszerűen csak többes számban beszél róluk, ami annyit jelent, hogy minimum ketten voltak.

harom2

Ezek a mágusok az Izraeltől keletre fekvő, napkeleti kultúrákban az akkori tudományokkal, például csillagászattal foglalkozó emberek voltak. Sokan tevékenykedtek közülük a babiloni Szippárban, ami akkoriban jelentős asztronómiai központ volt. Az ókori ember számára minden égitest jelentést hordozott, amire nagyon odafigyeltek. Máté szerint a napkeleti mágusokat is egy csillag feltűnése indította útnak:

Láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt. (Mt 2,2)

Mi lehetett ez a bizonyos csillag és mit üzenhetett? Erre a kérdésre a híres csillagász és matematikus, Johannes Kepler (1571-1630) kutatásai adtak választ. Szerinte a betlehemi csillag nem egy csillag volt, hanem egy bolygóegyüttállás, mégpedig a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállása a halak csillagképében, ami kb. nyolcszáz évente történik meg. Egy ilyen konstelláció Krisztus születésének időpontjában is volt. Kepler feltevését igazolta a későbbiekben megtalált szippári csillagnaptár is, amelyben jóval Jézus születése előtt feljegyezték, tehát várták ezt a konstellációt. A bolygók ókori jelentése is alátámasztja Kepler elméletét: A Jupitert a világ uralkodójának, királyának jelképeként tartották számon. Minden népnek volt egy „csillaga”, a zsidóké a Szaturnusz volt. Az új csillagképbe (ebben az esetben a Halakba, kb. Krisztus születése előtt százötven évvel) való átlépés pedig egy új korszak eljövetelét jelentette. Ezek alapján nem nehéz értelmeznünk az égi üzenetet: A világ uralkodója, aki a zsidók között születik, új korszakot hoz az emberiség életében, aminek a jelképe a hal (ikhthüsz) lesz.

harom3

Fontos, hogy ne értsük félre Istennek ezt az üzenetét; ez nem azonos a horoszkóppal! Arról van csupán szó, hogy Isten mindig olyan formába, jelrendszerbe önti az üzenetét, amit az emberek megértenek. A nyelv is egy ilyen jelrendszer, amivel számunkra a Biblia megíratott. Ma Isten üzenete mindenki számára elérhető ilyen formában, de akkor még nem volt. A napkeleti mágusok számára ez a csillag volt az egyetlen jel, aminek láttán tudomást szerezhettek róla, hogy a világ ura megszületett. Ők ezt megértették, és elindultak Betlehembe.

Első útjuk Jeruzsálembe, a zsidók országának fővárosába vezetett, de az új, igazságos király helyett csak egy öreg, tébolyodott uralkodót találtak.

Heródes nem volt mindig az a kegyetlen zsarnok, akinek mi ismerjük. Már Kr. e. 49-től uralkodott, és eleinte minden erejével igyekezett megnyerni népe jóakaratát. Építkezéseit Salamonéihoz hasonlították, de népe tiszteletét haláláig sem sikerült kivívnia. Nem fogadták el származása miatt (nem zsidó, hanem idumaeus volt), valamint a rómaiakkal való kapcsolata miatt. Állandó lázadásokkal kellett szembenéznie; élete végén állandó rettegésben és hatalomféltésben élt, ezért több családtagját, közöttük feleségét és három gyermekét is kivégeztette.

A napkeleti mágusok érkezésének idején különösen nagy gond nyomasztotta az öreg uralkodót. Augustus császár megfosztotta őt sok kiváltságától, ami komoly anyagi következményekkel járt országára nézve. Ennek a következménye lett az adóösszeírás, amiben kötelezték az ország minden lakosát, hogy jelentkezzen abban a városban, ahol földtulajdona van, hogy mindent összeírjanak és megadóztassanak. Ebben a feszült helyzetben érkeztek meg a mágusok, akik egy új királyt kerestek. Heródes nem kockáztathatott meg egy esetleges trónkövetelőt. Csendben akarta ezt intézni… Mindeközben Názáretből egy József nevű ács és felesége Betlehembe tartottak, őseik földjére, hogy eleget tegyenek az adóösszeírás parancsának.

A bölcsek logikusnak gondolták, hogy az új király Jeruzsálemben születik meg. Azonban senki nem hallott semmilyen új uralkodóról. A királyi palotában csak egy öreg uralkodót találtak, aki már régen kivégeztette feleségét. Újabb csalódás. Ki lehet az új király? Talán csak nem egy fattyú? Az öreg királyt felzaklatta a hír; hívatta a véneket, és tanácsukra elküldte a bölcseket egy kis faluba, Betlehembe.

harom4

Betlehemben nagy lehetett a tömeg és a felfordulás az adóösszeírás miatt. A bölcsek kérdezősködtek, és találtak is egy családot. Csakhogy azok nem voltak előkelő emberek. Szegényes szálláson időző, hosszú utazástól megfáradt férfi és asszony, egy jászolban fekvő újszülöttel – nem így néz ki egy királyi család.

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Mt 2,11)

Semmi nem olyan volt, amilyennek a bölcsek várták. Egész útjuk során semmi sem igazolta az égi üzenet igaz voltát. Ők mégis leborultak a gyermek előtt, és királynak járó ajándékokat, aranyat, tömjént és mirhát adtak neki! Miért? Mert bölcsek voltak. Látták az ellentmondó külsőségek mögötti valóságot. Fantasztikus emberek voltak, akiknek viselkedése, személye komoly üzenetet hordoz számunkra.

Előképeik ők a keresztényeknek. Azoknak az embereknek, akik egy égi üzenetet követnek akkor is, ha annak mindenki ellene mond; akkor is, ha az nélkülözéssel jár; akkor is, ha a saját szemük sem igazolja a várakozásaikat. Egyszerűen azért, mert jött egy égi üzenet: Királyotok született!

 

Jorsits Attila

A teljes cikk itt olvasható

 

Nyitókép

Második kép

Harmadik kép

Negyedik kép

Cikkeink hasonló témában:

Jézus családfája

Naponta megölik Nábotot

Legenda a Mikulásnak álcázott Miklós püspökről

 

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162