Talita

Keresztény női magazin

Nyílt kérdések menekültügyben Beer Miklós püspök atyához

afgan menekultek
Kedves Püspök atya! Kérdéseimmel azért fordulok Önhöz, mert Ön az „én püspököm”, és mert olyan embernek ismertem meg, aki szívesen meghallgatja a másikat, és érzékenyen reagál mind az egyéni, mind a társadalmi problémákra.

Az elmúlt vasárnapi szentbeszédében – a Regnum Marianum Közösség újpesti nagytáborában, Gödöllőn – kitért a menekültkérdésre, ami ma nagyon foglalkoztatja a magyar (és európai) közvéleményt. Szembesített minket azzal, hogy míg 1950-ben 2,5 milliárd volt a Föld lakossága, 2015-re meghaladta a 7,3 milliárdot. Az emberek kétharmada a gazdaságilag elmaradott Ázsiában és Afrikában él – szükségszerű, hogy ez az irdatlan tömeg a jóléti területek felé mozdul, ez a népvándorlás elkerülhetetlen, jó, ha felkészülünk rá. Azt kötötte a lelkünkre, hogy nekünk a menekültek felé segítségnyújtási kötelezettségünk van – és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen okból menekülnek, szervezetten-e vagy spontán, gazdasági vagy politikai menekültek-e, hogy milyen a vallásuk, bőrszínük –, nekünk az a dolgunk, hogy befogadjuk őket és segítsük itteni életüket. Csodálkozásának adott hangot, amiért még egyik, fogyó lakosságú vidéki település sem jelentkezett, hogy letelepítenék falujukban a menekülteket.

A szentbeszéd után megilletődötten, ugyanakkor kínzó kérdésekkel maradtunk magunkra. Azt hiszem, minden hívő keresztény úgy gondolja, hogy kötelessége gyakorolni az irgalmasság testi cselekedeteit, legalábbis azokat, amelyek közvetlen életveszély elhárításához szükségesek: enni-inni és ruhát adni, betegeket gyógyítani. A vándorok befogadása sem okozott kétséget az elmúlt évig – igaz, eddig alapvetően a katolikus vagy más segélyszervezetek, civil szervezetek által zajlottak, tehát az átlag hívő ritkán került testközelségbe a menekültekkel. Ma már Budapest közterein, a déli határnál vagy a vidéki menekülttáborok környékén is szembe találjuk magunkat velük. Óhatatlanul is kérdések merülnek fel, mérlegelünk: hány embert kell az otthonomba befogadnom? Hány embert fogadhatok be, hogy a családom testi és lelki jólétét ne veszélyeztessem? Vagy mennyi veszélynek tehetem ki a hozzám tartozókat?

Ugyanezek a kérdések felmerülnek szélesebb körben is: hány menekültet kell befogadnia és letelepítenie a falumnak vagy a hazámnak? Veszélyeztethetem-e ezzel a már korábban itt lakókat? Ha igen, mennyire? Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásakor felülkerekedhet-e az ész a szíven?

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni. (Mt 25,35-36 alapján)


Mit vár el tőlem az egyházam?

Milyen útmutatást ad Ferenc pápa, Erdő Péter bíboros úr vagy Beer Miklós püspök atya? Nyilatkozataikat olvasva úgy tűnik, kizárólag a menekültek támogatására buzdítanak, nem mérlegelve, kik ők és milyen okból vagy céllal érkeztek. Mindegy tehát, hogy önként indulnak-e útnak vagy kényszerítve szervezik-e deportálásukat, mert hiszen akkor is nagy traumákon mennek át, amíg ideérnek. Nem számít, hogy esetleg az Egyesült Államok gerjesztette a közel-keleti destabilizáló folyamatokat, tudatosan meggyengítve ezzel azt a térséget, amely eddig feltartóztatta az Afrikából kizúdulni akaró százezreket – és esetleg tudatosan meggyengítve ezzel Európát. Azzal sem kell foglalkoznunk, ki keresztény, hiszen lehetetlen kiválasztani közülük a félelemből eltitkolt keresztény vallásúakat. Az sem zavarhat minket, hogy e menekültek egy része feltűnően jól szituált, kommunikációs eszközökkel jól felszerelt fiatal férfi.

A híveknek azonban nem adnak választ több kínzó kérdésre.

Mi lesz akkor, ha alul maradunk a „szülési versenyben” (a kérdés költői, ezt a „versenyt” már rég elvesztettük), és egy-két generáció múlva – mondjuk unokáim idején – már többségbe kerül a muszlim lakosság Európában és Magyarországon? Milyen következményekkel jár ez majd az akkori gyakorló keresztények számára? A választ megkeresni nem nehéz, hiszen rendelkezésünkre állnak azoknak a katolikusoknak a beszámolói, akik életüket muszlim környezetben töltötték (közöttük szerzetes papok, misszionáriusok). Láthatjuk a keresztény népcsoportok történetét több száz évre visszamenőleg ezekben a térségekben: hogyan imbolyogtak a „megtűrt” (adófizető) kategóriától az üldözöttig, majd újra békeévek következtek, amikor esetleg „csak” azt tiltották meg nekik, hogy lányaikat keresztény férfihoz adják. Mára pedig kétezer éves közösségek tűntek el – véletlenül vagy jó ürügyet találva? – a muszlim polgárháborúban.

A kép tehát nem rózsás és nem békés, ami előttünk kirajzolódik. A multikultihoz még mindig ragaszkodó Nyugat városi gettói, ahová egy nem-muszlim fél belépni, szintén nem töltenek el bennünket bizakodással.

a menekultek

Hogyan kerüljük el ezt a folyamatot, Püspök atya?

„Integrálni kell a kisebbségeket” – hallom innen-onnan, bizakodó csoportoktól a választ. Akik azonban integrációval foglalkoznak – hiteles, önfeláldozó emberek –, arról tesznek tanúságot, hogy ez csak akkor valósul meg nagy százalékban, ha az integrálók népes képzett csapata dolgozik az integrálandókkal, nem beszélve a megfelelő anyagi háttérről. Az integrációhoz ugyanis két fél kell: aki tanít, segít – és aki elfogadja és akarja. Lesz-e elég képzett ember, aki intézményi háttérrel integrál? És mi történik akkor, ha a betelepülők többsége azt mondja: „Nekem nem kell a ti viselkedéskultúrátok, sem a politikai elveitek, legkevésbé a vallásotok! Van sajátom, ahhoz ragaszkodom, alkalmazkodjatok ti!” A kérdés ismét költői: a nyugati, több évtizedes példák nyilvánvalóvá teszik, hogy a bevándorlók jelentős része így gondolkozik, miután szembesül azzal is, hogy lehet, befogadták az országba, de nem fogadják el mégsem úgy, mint a helyieket. Különösen is hajlamosak erre a gondolatra a másod- és harmadgenerációs bevándorlók, pláne, ha egy-egy területen – alapvetően valamelyik nagyváros lepattant külvárosában – többségbe kerülnek. Miért is gondolnák másképp?

Ön hogyan képzeli el ötven év múlva egy négyezer lelkes – mondjuk felerészt katolikus, felerészt református hagyományú – falu életét, akik idén letelepítenek mondjuk 300 afgán menekültet?

„A Nyugatnak pénzt kell áldoznia, fejlesztenie kell a gazdaságilag elmaradt térségeket – hallom innen-onnan a társadalmi javaslatot. – Ha a kontinensek életszínvonala közeledik egymáshoz, majd nem lesz kedvük otthonról elvándorolni!” Ez jól hangzik, de naivitás. Amire Afrika és Európa életszínvonala azonos lesz, addigra talán már nem is lesz Európa. A növekvő jólét pedig – hiszen tény, hogy sok afrikai ország gazdasága jelentősen fellendült az utóbbi években – éppen hogy generálja a kivándorlást. A tévék adásaiból, az internetről szereznek tudomást a nyugati, sokkal nagyobb jólétről, és pénzük gyarapodása teszi lehetővé, hogy a középréteg (nem a legszegényebbek!) elinduljanak a vágyott jólét felé. Ahogy Magyarországról is rajzanak ki manapság a munkavállalók a magasabb életszínvonal reményében.

Maradnak tehát az egyházi oldalról megválaszolatlan kérdések: Nem érzik-e veszélyben a püspök atyák azt a keresztény hitet, egyházat, amelyből épp az irgalmasság cselekedetei fakadnak?

Nem érzik-e veszélyben a menekültek támogatásával, befogadásával azt a viszonylag demokratikus, viszonylag jóléti társadalmat, ami a történelem során most először, a második világháború romjait eltakarítva valósult meg Európában (és Észak-Amerikában) – és kizárólag azért, mert keresztény gyökerekre épülhetett? Nem sajnálnák-e ezt a társadalmat, amelyből a legkevesebben akarnak kivándorolni, mert a lehető legtöbben érzik élhetőnek? Hogyan egyeztessük össze a (maradék) kereszténység védelmével a nem-keresztény, integrálódni nem akaró, sőt, a keresztényeket időnként nyíltan lenéző menekültek letelepítését? Vagy semmi jelentősége, hogy negyven év múlva Jézust már csak Íszának nevezik majd Európában? Azt kapjuk csak, amit megérdemlünk?

De addig is – kaphatnánk útmutatást erről is? Feladatainkat az irgalmasság terén már ismerjük.

Szeretettel: egy magát kereszténynek, katolikusnak valló, Jézus példáját követni igyekvő, kérdező ember.

 

Kölnei Lívia

1. kép,   2. kép

Hasonló témájú írásainkból:

Íszá, az iszlám Jézusa 3. – Keresztény-iszlám párbeszéd?

Henri Boulad: A Nyugat flörtöl az iszlamizmussal

Muzulmánból katolikus lettem

Mi az iszlám lényege?

Miért tér át az iszlámra egy magyar nő?

Hogyan álljunk ki a közel-keleti keresztényekért?


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162